Osaamisalueeni


 

Työhyvinvointi, työ- ja organisaatiopsykologia

Työhyvinvointi

Olen pätevöitynyt työterveyspsykologi ja toiminut työterveyshuollon tehtävissä vuodesta 2011.

Osaamisalueisiini kuuluvat yksittäisten työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen, esimiesten ja työyhteisöjen valmentaminen sekä organisaatioiden toimintaan liittyvät kysymykset.

Olen perehtynyt nykyajan ja tulevaisuuden työn, eli aivotyön kuormitustekijöihin kuten tiedonkäsittelynvaatimusten korostumiseen. Olen asiantuntija psyykkisen palautumisen vahvistamisessa. 

Olen kiinnostunut ennaltaehkäisevästä työstä sekä terveyden edistämisestä ja ihmisten voimavarojen vahvistamisesta.

työ- ja organisaatiopsykologia

Olen työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi (PsL).

Työskentelen monipuolisesti organisaatioiden, työn ja työyhteisöjen kehittämisessä sekä työntekijöiden tukemisessa erilaisissa tilanteissa. Näitä voivat olla esimerkiksi työn tai organisaation muutostilanteet, työn kuormitus työntekijälle, työjärjestelyt ja muut kysymykset työn muokkaamisesta, esimiestyön haasteellisuus, ristiriitatilanteet työyhteisössä sekä työntekijän tai työyhteisön työkyvyn ylläpitäminen.

Autan mielelläni esimiehiä monimutkaistenkin työyhteisöön liittyvien tilanteiden ratkaisemisessa ja kehittämisessä organisaatiopsykologisen osaamiseni avulla.

Koulutukset, luennot, työpajat ja valmennukset

Olen luonteva ja kokenut kouluttaja, jolla on kokemusta sekä Suomesta että ulkomailta. Olen pitänyt kymmenittäin luentoja, valmennuksia, työpajoja ja pidempiä koulutushankkeita eri organisaatioille ja järjestöille. Lisäksi olen pitänyt tieteellisiä konferenssi-esityksiä sekä Suomessa että kansainvälisissä psykologian alan konferensseissa.

Aihealueitani ovat olleet mm. stressinsäätely, itsensäjohtaminen, työhyvinvointi, ristiriitatilanteisiin puuttuminen, resilienssin eli voimavaratekijöiden vahvistaminen, työssä kohdatut kriisitilanteet ja niiden jälkihoito sekä kriisityö.

Räätälöin koulutukset aina organisaation ja ryhmän tarpeiden mukaan.

Koulutan sekä suomeksi että englanniksi.

Psykologia

Ennen suuntautumistani työterveys-, työ- ja organisaatiopsykologiaan suoritin psykologian perustutkintoni. Olen valmistunut psykologian kanditaatiksi Yhdysvalloissa ja maisteriksi Helsingin yliopistossa.

Psykologiksi valmistumisen jälkeen pätevöidyin työterveyspsykologiksi vuonna 2011. Psykologian lisensiatiaatiksi valmistuin vuonna 2018. Lisensiaatintyöni käsitteli positiivisen ja negatiivisen perfektionismin yhteyttä työuupumukseen ja siitä on valmisteilla tieteellinen julkaisu.

 • Bachelor of Arts (Psychology), University of Maryland College Park, 2002

  • I work and meet clients fluently in English.

  • Työskentelen ja tapaan asiakkaita sujuvasti englanniksi.

 • Psykologian maisteri (PsM), Helsingin yliopisto, 2010

  • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö, psykologi, 2010.

 • Pätevöityminen työterveyshuollon asiantuntijaksi, työterveyspsykologi (VNA 708/2013), 2011

 • Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi, Psykologian lisensiaatti (PsL) Helsingin yliopisto, 2018.

  I work fluently in English

Kriisi- ja traumapsykologia

Kriisi- ja traumapsykologian koulutus

Olen suorittanut äkillisten traumaattisten kriisien koulutusohjelman (15op) 2014-2015 (Psykonet). Koulutus antaa valmiudet kriisi-interventioiden toteuttamiseen sekä kriisityöntekijöiden kouluttamiseen.

Tämän lisäksi olen osallistunut lyhyempiin kriisityön koulutuksiin sekä Suomessa että maailmalla:

 • Psychosocial Support in Emergencies Training (2016), Tanska

 • EMDR Early Intervention and Crisis Response -konferenssi, Boston, USA

 • Kriisi- ja traumakonferenssi 2016 ja 2018, Helsinki

 • EMDR therapy protocols for early intervention and ongoing traumatic stress ©

  11-12.10.2019, Helsinki

  • Kouluttaja Ignacio Jarero, Ph.D., Ed.D, psykoterapeutti, EMDR-kouluttaja

kriisi- ja traumapsykologiaa tukeva terapiaosaaminen

Hankkimani sensorimotorinen- sekä EMDR-terapiaosaaminen tukevat molemmat hyvin kriisi- ja traumapsykologiatyötäni. Molemmissa tärkeässä roolissa on mielen ja kehon vakauttaminen.

kriisityö

Olen mukana Suomen Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmässä sekä kriisipsykologina (2012-) että johtoryhmän jäsenenä (2018-).

Suomessa olen tehnyt kriisityötä vuodesta 2003. Opiskeluaikoina Yhdysvalloissa työskentelin vapaaehtoisena perheväkivaltaa pakenevien turvakodissa, itsemurhia ehkäisevässä kriisipuhelinpalvelussa ja kodittomien naisten turvakodissa.

KANsainvälinen Vapaaehtoistyö mm. kriisialueilla

Minulla on yli kymmenen vuoden kokemus vapaaehtoistyöstä Psykologien Sosiaalinen Vastuu (PSV) -järjestön kautta.

PSV:ssa olen työskennellyt Libanonissa palestiinalaispakolaisten stressinsäätelykeinojen vahvistamista tukevassa hankkeessa vuodesta 2008. Palestiinalaisten pitkään pakolaisuuteen liittyy traumaattisten stressikokemusten lisääntymistä sekä kumuloitunutta ja äkillistä stressiä.

Lisäksi olin vapaaehtoisena PSV:n Namibian kehitysyhteisön hankkeessa “Namibia - yhteistyötä traumoista selviytymiseksi.” Olin mukana projektityössä ja kouluttajana Namibiassa.

Hyödynnän EMDR- ja sensorimotorista terapia osaamistani myös kriisi- ja traumapsykologian vapaaehtoistyössäni.

EMDR-terapia

Olen sertifioitu EMDR-terapeutti ja olen käyttänyt EMDR-menetelmiä vuodesta 2013. Lisäksi olen G-TEP (group traumatic episode protocol) EMDR-kouluttaja. G-TEP on ryhmämuotoinen hoitomuoto, joka on kehitetty akuutteihin kriisi- ja traumatilanteisiin.

Sensomotorinen terapia

Olen suorittanut sensomotorisen terapian 1-tason koulutuksen vuosina 2011-2012.

Toisin kuin traumatisoitumiseen liittyviä ajatuksia, uskomuksia ja tunteita tarkastelevassa perinteisessä terapiassa, sensomotorinen terapia keskityy siihen, kuinka trauma on tallentunut kehoon.

Erilaiset traumat voivat vaikuttaa syvästi kehoon autonomisen hermoston reaktioiden myötä. Traumatisoituneet henkilöt kärsivät usein monenlaisista kehollisista oireista, jotka voivat pitkittyä ja haitata suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa kuten työssä, ihmissuhteissa, vuorovaikutustilanteissa ja arjen asioiden hoitamisessa.

Sensomotorisessa terapiassa voidaan käsitellä kuormittavien elämänkokemusten ja traumaattisten tapahtumien ilmenemistä asiakkaan kehollisissa oireissa ilman fyysistä syytä. Kehon huomioiminen osana terapeuttista työskentelyä edistää asiakkaan ymmärrystä omien reaktioiden synnystä sekä vahvistaa niiden hallintaa, muutosta ja itsetuntemusta. Tapahtumia työstetään sekä kielellisillä että kehollisilla menetelmillä.